Att prata med barn om extremism - Växa upp utan hat

Rädda Barnen
Publicerat av: Fazeela Selberg Zaib
Rosa bild med texten Växa upp utan hat, att prata med barn om extremism. Bredvid texten håller en hand upp en vattenkanna

Har du någon gång studsat till på vad ett barn sagt? Har du känt dig rädd för vad ett barn skulle kunna göra?
Denna vägledning riktar sig till viktiga vuxna, till exempel anhöriga, yrkesverksamma och barn och ungdomsledare i föreningslivet som känner oro för barn och ungdomar i sin närhet utifrån hat och radikalisering.

Det kan handla om att du upplever att ett barn eller ungdom uttrycker extrema åsikter, är på väg att lockas in i extremistiska och våldsbejakande miljöer eller redan befinner sig i en sådan miljö. Denna vägledning vill på ett enkelt sätt beskriva och förklara begrepp som hat, extremism och radikalisering. Som viktig vuxen kan det ibland vara svåra frågor att bemöta och prata om med barn och ungdomar. Vår önskan är att vuxna som känner behov av att prata om dessa frågor med barn och ungdomar ska få vägledning i denna text. Vägledningen innehåller också kunskap om hur man kan arbeta förebyggande utifrån ett barnrättsperspektiv.

Kunskapsfältet är komplext och vi redogör inte för all den forskning som finns. Precis som vi inte kan redogöra för all forskning inom detta område behöver du inte vara en expert när du ska prata med ett barn eller ungdom om dessa frågor. Du behöver börja någonstans och vi hoppas att denna vägledning ska vara till hjälp i samtalen.