För lärare – Med myter som vapen

Expo
Publicerat av: Stiftelsen Expo
Bild med text Expo, myter som vapen. BRedvid texten är en illustration med olika teckningar som illustrerar vanliga konspirationer

Är du lärare och önskar bättre kunna bemöta och hantera konspirationism i klassrummet?

Är det verkligen ett problem om några svenska tonåringar tror att hela tillvaron är riggad? Att världen i själva verket styrs av 13 familjer, som är sionister fast de egentligen är ett slags ödlesläkte från rymden? Ja, det är faktiskt ett stort problem.

I en allt mer polariserad värld – med många alternativa vägar att få information – växer många ungdomar upp med en annan bild av verkligheten än den etablerade. Konspirationstänkandet kan gå så långt att det blir personers och gruppers hela tankevärld och ideologi och då talar man om konspira­tionism. Det är uppfattningen att all etablerad sanning är ett bedrägeri. Man hävdar att påståenden är sanna fast de kan motbevisas, och man erkänner inte fakta som går emot ens egen uppfattning.

Med myter som vapen är en faktabok om konspirationsteorier och den roll som de spelar idag - sida vid sida med andra begrepp som alternativ sanning och fake news.

Boken riktar sig till lärare och pedagoger i skolan och är tänkt som ett underlag för skolpersonal som vill bemöta och hantera konspirationsteorier bland eleverna. Boken ger information om konspirationsteorier och tips och råd på hur man kan bemöta dem i praktiken.

Med myter som vapen är del i ett projekt som Stiftelsen Expo drivit 2016–2017, med stöd från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Inom projektet har också ett hundratal lärare fortbildats. Fortbildningen har skett i samarbete med Lärarnas Riksförbund. Boken utgår från intervjuer med lärare och gruppintervjuer med ungdomar 13–18 år, och bygger på samtal med sakkunniga inom ämnesområden relevanta för tema.


Expo har också tagit fram en föreläsning som riktat sig till lärare och pedagoger som vill förstå konspirationismens värld. Föreläsningen sätter fokus på att dels förstå dessa idéer och se vad de får för konsekvenser men också på hur konspirationism kan bemötas och hanteras i praktiken bland elever och ungdomar i skolan.

För mer info om pris, tider och bokning ta kontakt via utbildning@expo.se alt. 08-400 219 60.