Spelvärlden där rasism normaliseras

Sverok
Publicerat av: Aya Winssi
Siluett av en person med hörlurar som sitter framför en datorskärm

Hur vanligt är rasism och diskriminering i spelkulturen?

Detta var en av frågorna som Sverok, Rädda Barnen och Changers Hub ville ta reda på när de 2022 gjorde en stor undersökning för att kartlägga unga spelares erfarenheter av diskriminering och rasism i spelkulturen. Projektet finansierades med stöd av Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor (MUCF). Resultatet av arbetet är rapporten ”Spelvärlden där rasism normaliseras”, som finns att ladda ner i sin helhet längre ner på sidan.

Mer än hälften av spelare med ursprung utanför Europa har upplevt kränkande kommentarer

Rapporten visar bland annat att 55% av de med minst en förälder född utanför Europa har upplevt kränkande kommentarer om sin hudfärg. Rapportens innehåll baseras både på enkätsvar från unga spelare och på djupintervjuer. Målgruppen var 16 till 25-åringar som upplevt att de blivit rasifierade i spelsammanhang.

Anonymitet har betydelse

Rapporten beskriver hur normalisering av rasism påverkar ungas upplevelser. Men också en spelmiljö där anonymitet skapar en kultur där personer säger vad de vill. Samtidigt som de inte behöver oroa sig för konsekvenser. Flera av deltagarna nämner att de har upplevt att individer har uttryckt sig diskriminerande. Och att de själva upplever att de har varit enklare eftersom personen inte vet vem som sitter bakom skärmen.

Rasism inom lagspel

Förutom att visa att rasism förekommer frekvent mellan spelare, visar kartläggningen också hur den skapar toxicitet både inom lag som spelar tillsammans och mellan motspelare. Rasistiska uttryck används för att provocera och framkalla reaktioner, en trend som tyvärr har blivit allt vanligare inom onlinespel. “I alla fall en gång om dagen så får man höra om ens föräldrar eller ens religion” säger en ung spelare som vi intervjuat.

Kartläggningen och rapporten är en del av Sveroks arbete för att synliggöra unga spelares erfarenheter och lyfta problematiken kring normalisering och strukturell rasism online. De resultat som presenteras i rapporten ligger till grund för vårt fortsatta arbete med frågorna.