Ansök om konto på Extremkoll samverkansplattform

För att säkerställa att Extremkolls samverkansplattform uppfyller sitt syfte har vi tagit fram regler för vilka slags aktörer som kan ansöka om konto hos oss. Vid registrering behöver ni därför uppge information om er organisation/verksamhet. Detta används för att vi ska kunna säkerställa er identitet samt att ni som organisation/verksamhet uppfyller kraven.

Generell info
Filer
Ladda upp ett justerat protokoll som visar vem eller vilka som har valts till organisationens firmatecknare - PDF
Enbart en fil.
Begränsning 50 MB.
Tillåtna filtyper: pdf.
Firmatecknares identitet ska styrkas med en kopia av en godkänd ID-handling (till exempel körkort, pass, eller ett svenskt SIS-märkt ID-kort -jpg eller pdf)
Enbart en fil.
Begränsning 50 MB.
Tillåtna filtyper: gif, jpg, jpeg, png, pdf.
Grundläggande villkor
Ni är en aktör verksam i Sverige
Ni är en aktör som på något sätt arbetar för demokratiska värden och/eller mot antidemokratiska beteenden
Finns det uppgifter om Er organisation som ur ett demokratihänseende skulle kunna påverka Extremkoll 2.0 negativt?
Det kan handla om tidigare medlemmar eller anställda inom organisationen som uppvisat antidemokratiskt beteende eller att Ni som organisation kritiserats medialt utifrån ett demokratiskt perspektiv.
Varför vill Ni skapa ett konto på Extremkolls samverkansplattform?
Hur hördes Ni tala om Extremkolls samverkansplattform?
Godkännande
Våra användarvillkor

För att ansöka om en användarprofil på Extremkoll 2.0 behöver du läsa igenom och acceptera de uppsatta användarvillkoren. Läs noga igenom villkoren. Genom att acceptera användarvillkoren samtycker du till ett bindande avtal att följa användarvillkoren. Användarvillkoren gäller tills vidare eller tills Ni som Organisation/kommun väljer att stänga ned Ert konto.