Digitalt stöd om radikalisering under uppbyggnad

Rädda Barnen
Publicerat av: Fazeela Selberg Zaib
Illustration med två personer. En kvinna sitter i en stol med händerna gömda i ansiktet och en man sitter framför henne och tröstar henne genom att hålla sina händer på hennes knä

Rädda Barnen planerar att lansera ett digitalt stöd för barn och unga hösten 2023/våren 2024.

Det digitala stödet kommer bemannas av personer med kunskap om radikalisering ur ett barnrättsperspektiv och med utbildning i samtalsstöd.

Håll dig uppdaterad via vår hemsida.