Extremkoll.se fortsätter dra besökare!

Flamman socialt förebyggande centrum
Publicerat av: Lena Maricic

Extremkoll.se är Sveriges första digitala plattform för unga mot våldsbejakande extremism. Genom extremkoll.se och våra sociala medier vill vi erbjuda unga kunskap och verktyg att stå emot våldsbejakande extremism på nätet.

Plattformen har sedan den publicerades 2019 haft över 100.000 besökare. Den senaste statistiken från Google Analytics visar att plattformen haft över 26.000 unika besökare under perioden februari 2023 till september 2023.

Bland de mest besökta sidorna är artiklar om normer, stereotyper, incel-rörselsen, vad för slags innehåll på nätet man kan anmäla och hur man kan påverka samhället.