Om Cookies

Vi använder kakor/cookies för att ge dig en bättre upplevelse och kunna följa upp användningen av webbplatsen. 

En cookie är en liten textfil som sparas av din webbläsare och lagras på din dator när du besöker en webbplats. Kakor används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. 

Vi använder oss också av så kallade marknadsförings-cookies genom tjänsterna Google Analytics och Google Tag Manager. Cookien innehåller information om ditt besök, till exempel vilka sidor du har besökt. Informationen gör att vi kan lära oss mer om våra målgrupper och anpassa och förbättra innehållet på webbplatsen för dig som användare. 

Du kan välja att blockera cookies men då kan vissa funktioner på hemsidan sluta fungera. Du kan också radera cookies. Se webbläsarens inställningar för instruktion hur du kan göra det.
 

Integritetspolicy

Extremkoll samverksansplattform drivs av Flamman Socialt förebyggande centrum och det är därför Flamman Socialt förebyggande centrum som hanterar personuppgifterna kopplade till Extremkoll Samverkansplattform

Laglig behandling
När vi behandlar dina personuppgifter sker det enligt gällande lagstiftning, inkl GDPR (General Data Protection Regulation). Behandlingen kan innebära att vi samlar in, lagrar, eller vidtar någon annan åtgärd med dina personuppgifter. Vi på Flamman Socialt förebyggande centrum värnar om din integritet och behandlar därför bara de uppgifter som vi behöver och vi vidtar nödvändiga åtgärder för att skydda åtkomsten till dina personuppgifter. Du har rätt att ta kontakt med oss för att få veta vilka personuppgifter vi hanterar som rör dig, se mer om dina rättigheter nedan.

Hur får vi dina personuppgifter?
Vi kan få dina personuppgifter när du på något sätt kontaktar oss, till exempel via mejl, sociala medier eller när du skapar ett användarkonto på Extremkoll samverkansplattform.

Vilka uppgifter behandlas?
Vi behandlar personuppgifter som du lämnar till oss när du skapar ett konto eller för att vi ska kunna komma i kontakt med dig, exempelvis uppgifter om namn, e-postadress, telefonnummer och postadress och undantagsvis (om vi måste) även personnummer. Men det kan också röra sig om annan information som du lämnar till oss.

Vad använder vi dina uppgifter till?
Flamman Socialt förebyggande centrum behandlar personuppgifter för olika syften, till exempel för att kunna:

  • säkerställa identitet hos våra användare
  • ge bästa möjliga service till dem vi är i kontakt med
  • ge information och bjuda in till olika aktiviteter
  • informera om vår verksamhet i olika kanaler, såsom på webbplatser och i sociala medier
  • skicka nyhetsbrev
  • redovisa och rapportera på ett korrekt sätt till våra finansiärer
  • kunna ta emot och hantera synpunkter

När har vi rätt (rättslig grund) att behandla personuppgifter?
Flamman Socialt förebyggande centrum har till exempel rätt att behandla dina personuppgifter om det är nödvändigt för att uppfylla en rättslig skyldighet eller för att fullgöra ett avtal med dig. Dina personuppgifter kan också behandlas efter en intresseavvägning. Vi får också behandla personuppgifter om du samtycker till det.

Vem kan få tillgång till dina personuppgifter?
Dina personuppgifter hanteras av Flamman Socialt förebyggande centrum. Vi sprider inte vidare någon information i onödan. Dina personuppgifter lämnas till annan tredje part bara om det behöver ske på grund av krav i lag eller för att vi ska kunna skydda våra eller en tredje parts rättigheter. De leverantörer vi använder för att sprida nyhetsbrev eller som driver de sociala medier vi använder oss av är exempel på tredje part. För din egen skull rekommenderar vi dig att inte skicka känslig information till oss via sociala medier eller mejl.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Flamman Socialt förebyggande centrum sparar uppgifterna bara så länge det är nödvändigt med hänsyn till lagkrav och ändamålen med behandlingen.

Dina rättigheter
Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du får när som helst återkalla ett samtycke som du har lämnat. Det innebär att vi inte får fortsätta att behandla uppgifter om dig för det ändamål som samtycket omfattar. Du har rätt att vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter, om du vill klaga på den personuppgiftsbehandling som sker.