Nätverk

Det finns många aktörer runt om i Sverige som på olika sätt arbetar för att förebygga antidemokratiska beteenden som radikalisering och våldsbejakande extremism. 

aktörssidan hittar du presentationer och kontaktuppgifter till alla de organisationer och aktörer som är medlemmar på Extremkolls samverkansplattform. Du kan också söka på aktörer utifrån län, expertis och målgrupp.