Om Extremkoll

Extremkoll är Sveriges första digitala plattform för unga mot radikalisering och våldsbejakande extremism på nätet. 

På Extremkoll som riktar sig till unga pratar vi om ämnen som på olika sätt kan göra en mottagliga för, eller stärka en mot, våldsbejakande- och hatpropaganda på nätet. Plattformen är fylld med information genom videor, bilder,  korta och långa faktatexter samt quiz.

Extremkoll.se skapades av Flamman socialt förebyggande centrum i samverkan med Agera Värmland, och med stöd från Allmänna Arvsfonden. 

Besök extremkoll.se