Kunskapsartiklar och projekt

Här har vi samlat material som ger mer kunskap i det förebyggande arbete mot antidemokratiska beteenden som våldsbejakande extremism. 

Under artiklar kan du ta del av rapporter och artiklar inom olika ämneskategorier som på olika sätt, direkt eller indirekt berör radikalisering och våldsbejakande extremism. Du hittar också handböcker, metodstöd och andra typer av publikationer. Under projekt kan du söka på och läsa mer om alla de projekt runt om i Sverige som arbetar för att förebygga radikalisering och våldsbejakande extremism.