Data för demokrati

Expo
Publicerat av: Stiftelsen Expo

Projektet Data för demokrati pågick mellan 2021 och 2022 med stöd av Postkodstiftelsen. Huvudsyftet var att stötta det svenska civilsamhället med ett mer strategiskt sätt att möta det ökade hotet från nationalistiska och auktoritära politiska krafter.

Målet med projektet var att bygga upp en databank med attitydsegmentering och geografiska kartläggningar som fångar svenskarnas värderingar i frågor som är centrala för vår verksamhet. 

Kunskapen kommer att användas för att förbättra vårt arbete mot rasism och högerextremism. Den ska även kunna användas av andra aktörer inom såväl civilsamhället som av tjänstemän och politiker för att förbättra arbetet för en inkluderande demokrati. Projektet Data för demokrati var ett första steg i att nå detta mål. Läs rapporterna och utforska attityder och statistik från vår enkätundersökning som genomfördes i november 2021 genom att klicka på bilderna nedan.

För mer statistik besök projektplattformen www.datafordemokrati.se

För mer info om projektet besök projektets hemsida