Exit en del av Fryshuset

EXIT - en del av Fryshuset
Publicerat av: Björn Berglund

EXIT finns för dig som är aktiv i våldsbejakande radikala, nationella eller religiösa grupper och vill få hjälp att lämna dessa. EXIT ger även stöd till anhöriga och bistår med utbildning och information till organisationer och myndigheter.

Vad vi gör

– Hjälper personer som vill ut ur radikala miljöer
– Förebygger nyrekrytering
– Handleder och informerar anhöriga
– Utbildar och handleder yrkesgrupper, myndigheter och organisationer som arbetar med målgruppen
– Hjälper kommuner och andra att starta lokala verksamheter

Föreläsningar och utbildningar

EXITs föreläsningar och utbildningar syftar till att öka förståelsen om de mekanismer som ofta ligger bakom grupptillhörigheten. Vi vill också sprida hopp om att det är möjligt att komma ur ett hopplöst läge, att man alltid kan göra nya val, söka hjälp och fortsätta kämpa.

Vi erbjuder även informationsträffar till myndigheter där vi beskriver den problematik som våra klienter upplever. Det ger myndigheter möjlighet att utveckla lämpliga strategier och riktlinjer inom dessa områden, samt påverka till andra lämpliga åtgärder.

Exit strävar efter att ha en kontaktperson inom varje berörd myndighet för att underlätta samarbetet kring klienter.

Verksamheten finansieras med stöd från Center för våldsbejakande extremism (CVE).

Kontaktuppgifter:

Besöksadress:
Mårtensdalsgatan 2-8,
120 30 Stockholm

E-post:
exit@fryshuset.se

Telefon:
+46739502394

Hemsida:
https://fryshuset.se/verksamhet/exit