Fulspel - om högerextremism inom gamingvärlden

Expo
Publicerat av: Stiftelsen Expo

Unga är särskilt exponerade för högerextrema budskap bland annat genom sin höga närvaro i miljöerna, vilket i sin tur riskerar att leda till radikalisering och våldsattentat. Samtidigt råder en stor kunskapsbrist både bland tjänstemän och i vuxenvärlden generellt om ungas verklighet i gamingmiljöerna. 

Därför kommer Expo, med stöd av MUCF, att under 2023 bedriva projektet ”Högerextremism inom gamingvärlden”. Projektets mål är att öka kunskapen om hur unga exponeras för högerextrema budskap i gamingmiljöer, samt hur detta kan leda till normalisering av våldsbejakande rasistiska idéer och radikalisering. För att uppnå målet kommer vi att granska och kartlägga hur förekomsten av rasistiska och högerextrema budskap kommer till uttryck och fungerar i gamingmiljöer som lockar unga, samt identifiera luckor i de preventiva insatser som görs idag. 

Resultatet kommer sammanställas i en rapport samt i andra pedagogiska material för vidare spridning. Resultaten kommer även presenteras i ett seminarium där projektets olika målgrupper bjuds in. 

 

Kontakt till projektledare Vicky Springfeldt:
vicky.springfeldt@expo.se

Läs mer om projektet på Expos hemsida.