Stödorganisationer

Det finns ett flertal organisationer och offentliga institutioner som arbetar med att ge stöd och hjälp vid misstanke om att någon är i en radikaliseringsprocess eller i våldsbejakande extremism. På denna sida finns kontaktuppgifter till organisationer som ger stöd. Förutom dessa som står på sidan finns det även ofta stöd att få i den kommun man bor i. 

Polisen:
Vid akut fara, ring 112 annars 114 14 dygnet runt

Safe Space:
Safe Space drivs av Flamman Socialt förebyggande centrum med syftet att värna demokratin mot alla typer av antidemokratiska beteenden som kan leda till våldsbejakande extremism. Vår målgrupp är unga i åldern 13–29 år samt yrkesverksamma som möter unga i sitt arbete.

Safe Space Hoppa av:
Hjälper till med avhopp från alla typer av våldsbejakande extrema miljöer. Stödet gäller individer som redan hamnat i extrema miljöer/anslutit sig till extrema grupper eller som sympatiserar med extremistiska grupper oavsett om det är på nätet eller i fysiska former och ska motivera till avhopp från dessa. Vi erbjuder även rådgivning och stöd till anhöriga. 

Kontakt: 
safespace@flammanmalmo.se 
safespacemalmo.se

Agera Värmland:
Agera Värmland ger hjälp och stöd till personer som är oroliga för att de själva eller någon i deras närhet har risk för att radikaliseras. Vi arbetar också genom kunskapshöjande insatser riktat till flera målgrupper såsom skolan, socialtjänst och fackförbund.

Kontakt:
Telefonnummer: 070-651 37 70
ageravarmland.se

Rädda Barnens orostelefon för radikalisering:
Vårt fokus i arbetet med radikalisering och våldsbejakande extremism är det förebyggande arbetet. Vi finns till för dig som är barn, ung, vuxen eller själv är involverad i en miljö du vill lämna.

Kontakt:
Telefonnummer: 020-100 200
Mån-fre kl. 9-12
raddabarnen.se/rad-och-kunskap/vaxaupputanhat

EXIT Fryshuset:
EXIT finns för dig som är aktiv i våldsbejakande radikala, nationella eller religiösa grupper och vill få hjälp att lämna dessa. EXIT ger även stöd till anhöriga och bistår med utbildning och information till organisationer och myndigheter.

Kontakt:
Telefonnummer: 08 - 691 72 60
Mån-fre kl. 9-16
fryshuset.se/verksamhet/exit/

Bris
För dig under 18 år:
Telefonnummer: 116 111
Alla dagar kl. 9-12 och kl. 14-21

Jourhavande präst:
Ringer man 112 kan man be om att bli kopplad till jourhavande präst, kl. 21-06 varje dag. Det går även att chatta eller skicka digitala brev, se här

Ungdomsmottagningen:
Via umo.se finns kontaktuppgifter till olika stödlinjer som jobbar med specifika frågor som dåligt mående, frågor kring sexualitet, alkohol, droger och självmordstankar med mera. 


För yrkesverksamma:

Center mot våldsbejakande extremism:
Stödtelefon för dig som är yrkesverksam 08 - 527 44 290
Mån-fre 9-15