Till försvar av demokratin

Forum idéburna organisationer med social inriktning
Publicerat av: Anton Aslander
bild på flera figurer som står tillsammans

Till försvar av demokratin - den auktoritära rörelsens 10 metoder för att nedmontera demokratin

Antalet länder där den demokratiska utvecklingen gått bakåt har fördubblats det senaste årtiondet. Allt fler demokratier riskerar idag att nedmonteras av auktoritära, men demokratiskt valda, politiker enligt demokratiorganisationen Idea. I rapporten ”Global State of Democracy 2021” konstateras att två tredjedelar av världens befolkning idag lever i vad som kan betecknas som en auktoritär stat.

Hur går då detta till? Efter djupgående samtal med föreningar och organisationer, ideellt engagerade och genom en analys av den senaste forskningen har Forum identifierat ett tydligt mönster. I grunden handlar det om en ideologi som gör rasismen till både ett verktyg och mål. En rörelse som utgår från en samhällsvision präglad av ett hierarkiskt och kulturellt homogent samhälle och som för sitt existensberättigande kräver att grupper av människor ställs mot varandra.

I denna kortfilm, framtagen inom ramen för projektet ”Civilsamhälle för öppenhet och inkludering”, sammanfattar vi rörelsens metoder och ger förslag på hur demokratiska organisationer kan bidra till demokratins försvar.