Artiklar

Resultat: 12
bild på flera figurer som står tillsammans
Forum idéburna organisationer med social inriktning
 • Demokrati och mänskliga rättigheter
 • Till försvar av demokratin

  Antalet länder där den demokratiska utvecklingen gått bakåt har fördubblats det senaste årtiondet. I denna kortfilm sammanfattar vi rörelsens metoder och ger förslag på hur demokratiska organisationer kan bidra till demokratins försvar.

  bild på ett bowlingklot på en bowlingbana
  Forum idéburna organisationer med social inriktning
 • Inspiration och goda exempel
 • Civilsamhället och demokratin

  I en tid då det demokratiska utrymmet hotas på flera nivåer är vikten av synliggöra civilsamhällets bidrag och roll i demokratin större än någonsin. Denna skrift ger en överblick över civilsamhällets roll i demokratin historiskt och i dag samt en genomgång av några av de förslag till demokrativillkor som finns.

  figurer i olika färger som håller i händer
  Forum idéburna organisationer med social inriktning
 • Inspiration och goda exempel
 • Inkluderande demokrati

  Samverkan mellan idéburna organisationer och offentliga aktörer är en nödvändighet för att motverka rasismen i Sverige. Detta metodsstöd handlar om hur hållbara samarbeten mellan organisationer och kommuner som syftar till att motverka rasism och intolerans kan skapas, drivas och följas upp.

  Bild på två personer som samtalar
  Forum idéburna organisationer med social inriktning
 • Inspiration och goda exempel
 • Demokrati i ögonhöjd

  Demokrati i ögonhöjd är ett led i Forums arbete att ge föreningsledare verktyg att kunna bemöta antidemokratiska uttryck, stärka organisationers demokratiska kultur och hantera hot och hat. Materialet har tagits fram med hjälp av ett antal partnerorganisationer.

  En person går upp för en trappa i mörker mot utgången som är ljus
  Extremkoll Samverkansplattform
 • Radikalisering och VBE
 • Utbildningsmaterial
 • Att hantera och utreda oro för våldbejakande extremism

  Center för våldsbejakande extremism (CVE) har i november 2022 släppt ett metodstöd riktat till yrkesverksamma som kan användas vid hantering och utredning av oro för våldsbejakande extremism.

  Bilden visar en kvinna som håller i en megafon och pratar i den riktat mot en man, bakom texten "Bemöta extrema åsikter"
  Flamman socialt förebyggande centrum
 • Inspiration och goda exempel
 • Bemöta extrema åsikter

  Att bemöta extrema åsikter är inte alltid lätt. Det kan vara både provocerande och skrämmande och ibland kan det vara precis det personen vill att vi ska känna. Att undvika debatt och att hålla sig lugn och saklig är ofta en bra strategi om vi hamnar i en situation när vi måste bemöta extrema åsikter.

  bild med texten Sutohamu
  Agera Värmland
 • Inspiration och goda exempel
 • SuToHaMu - en samarbetsmodell för små kommuner

  Att bryta negativa spiraler och pågående radikalisering är ett viktigt men resurskrävande arbete. Förebyggande insatser är därför det bästa sett ur alla aspekter. I norra Värmland har man arbetat fram en unik samarbetsmodell, det så kallade SuToHaMu-samarbetet.

  bild på solstråle genom molnig himmel
  Flamman socialt förebyggande centrum
 • Radikalisering och VBE
 • Skyddsfaktorer mot radikalisering

  Risk- och skyddsfaktorerna påverkar varandra, exempelvis kan vi ha vissa riskfaktorer som gör det mer sannolikt att vi radikaliseras men vi kan också ha skyddsfaktorer som gör att vi kan stå emot. Här listar vi faktorer som kan verka skyddande mot radikalisering.

  föreläsare Alyas Karmani
  Flamman socialt förebyggande centrum
 • Utbildningsmaterial
 • Att förebygga våld bland unga

  Alyas Karmani är ledande psykolog inom radikalisering och våldsbejakande extremism från Storbritannien. I denna föreläsning delar han med sig av hur vi kan arbeta förebyggande mot olika typer av våld bland unga. 

  Emojis freställande kniv, bomb och utropstecken
  Flamman socialt förebyggande centrum
 • Radikalisering och VBE
 • Riskfaktorer för radikalisering

  Det finns flera orsaker till extremism eller att någon hamnar i ett radikaliserat tänkande eller grupp. Men vissa faktorer gör oss mer sårbara och ökar därför risken att en individ söker sig till extremism.

  bild på tre olika huvuden i dna-kod
  Flamman socialt förebyggande centrum
 • Radikalisering och VBE
 • Tidiga tecken på radikalisering

  Det finns både yttre och inre signaler som kan tyda på att en person håller på att radikaliseras. Här listas några av de tidiga signalerna som kan vara bra att vara uppmärksam på.

  anhörigguide-radikalisering
  Flamman socialt förebyggande centrum
 • Radikalisering och VBE
 • Utbildningsmaterial
 • Vägledning för anhöriga till unga i riskzon för radikalisering

  Flamman SFCs socionom Sofia Sarstedt ger dig som är orolig för ett barn eller ungdom i din närhet stöd, råd och vägledning.

  Visar 1 till 12 av 12 resultat