Nätverk

Det finns många aktörer runt om i Sverige som på olika sätt arbetar för att förebygga antidemokratiska beteenden som radikalisering och våldsbejakande extremism. 

På aktörssidan finns presentationer och uppgifter till de aktörer som är medlemmar på Extremkolls samverkansplattform.