Om Extremkoll samverkansplattform

Extremkoll samverkansplattform är en plattform för yrkesverksamma i Sverige som arbetar för demokratiska värden och mot antidemokratiska beteenden som våldsbejakande extremism.

samverkan pussel

Med denna plattform vill vi skapa och underlätta samverkan mellan organisationer, förmedla kunskap om arbetet mot radikalisering och våldsbejakande extremism och de arbete som görs runt om i landet, samt möjliggöra för kommunikation, nätverkande och kunskapsinhämtning. 

Extremkoll Samverkansplattform syftar till att värna om demokrati och att genom samlade krafter förbättra arbetet mot antidemokratiska beteenden i hela Sverige.

Med ett mer effektivt och samlat arbete för demokrati och mot antidemokratiska beteenden kan vi öka förutsättningarna för att barn och unga får goda uppväxtvillkor och minska risken för att de hamnar i antidemokratiska miljöer. 

Extremkoll Samverkansplattform drivs av den ideella organisationen Flamman Socialt förbyggande centrum och drivs med stöd från Allmänna Arvsfonden.

Styrgruppp

I Extremkoll Samverkanplattforms styrgrupp sitter idag: Agera Värmland, Rädda Barnen, Forum - idéburna organisationer med social inriktning och Vänskapsföreningen i Malmö.

Dessa aktörer är också medskapare på plattformen och bidrar aktivit med att skapa innehåll till plattformen. 

Skapa konto på plattformen

Vi uppmuntrar alla aktörer i Sverige som arbetar för att värna demokratin att skapa ett konto på Extremkoll Samverkansplattform. Genom denna samlade plattform blir vi som arbetar med dessa frågor tillsammans bättre i det förebyggande arbetet mot radikalisering och våldsbejakande extremism.

Klicka här för att ansöka om ett konto.  

Disclaimer

Extremkoll samverkansplattform drivs av Flamman Socialt förebyggande centrum. Vi som sajtägare arbetar kontinuerligt med att granska det material som läggs upp på plattformen. De aktörer som medverkar på plattformen undergår också en granskningsprocess innan de får skapa konton. Vi granskar bland annat att aktören är legitim och det inte finns några uppgifter om organisationen som kan vara stötande ur ett demokrati hänseende. Därtill krävs det att aktörerna accepterar våra användarvillkor där vi bland annat sätter krav på att materialet som läggs upp i så stor utsträckning som möjligt är evidensbaserad eller beprövad, och att användare inte publicerar missvisande information eller uttrycker sig kränkande.

Flamman Socialt förebyggande centrum ansvarar dock inte för det material som läggs upp eller dess innehåll, utan för detta ansvarar de enskilda aktörerna själva.

Om du ser något material som du uppfattar olämpligt, kränkande eller missvisande kan du rapportera det till oss genom att trycka på flaggikonen (Rapportera). Våra administratörer granskar då material och plockar bort det i fall det bedöms vara olämpligt.