Kunskapsartiklar och projekt

Här har vi samlat material som ger mer kunskap i det förebyggande arbete mot antidemokratiska beteenden som våldsbejakande extremism. 

Under artiklar kan du ta del av rapporter och artiklar inom olika ämneskategorier som på olika sätt, direkt eller indirekt berör radikalisering och våldsbejakande extremism. Du hittar också handböcker, metodstöd och andra typer av publikationer. Under projekt kan du söka på och läsa mer om alla de projekt runt om i Sverige som arbetar för att förebygga radikalisering och våldsbejakande extremism. 
 

Senaste projekten

Alla projekt
Pågående
 • Allmänheten
 • Barn och unga
 • Får du spel?

  Under 2023 kommer Sverok arbeta med projektet “Får du spel?”, där vi genom att samla in ungas erfarenheter och åsikter, hoppas kunna öka kunskapen om unga spelares utsatthet för antidemokratisk radikalisering. Genom arbetet vill vi förstå och se vilket stöd unga spelare behöver för att kunna hantera dessa typer av försök. Projektet är finansierat av CVE och riktar sig till barn och unga mellan 12-20 år. Läs mer på vår hemsida: https://sverok.se/farduspel/ 

  Avslutat
 • Allmänheten
 • Barn och unga
 • Civilsamhällesorganisationer
 • Förstudie mot rasism i spelvärlden

  Under 2022 arbetade Sverok med projektet Förstudie mot rasism i spelvärlden där vi skickade ut en enkät till unga mellan 16-25 år om deras erfarenheter av rasism i spel, och utförde sedan intervjuer med spelare om sina tankar och åsikter i frågan. Projektet riktade in sig till unga som har utsatts för rasistiska uttryck och påhopp under ett spelsammanhang. Alla erfarenheter sammanfattades sedan i rapporten "Spelvärlden där rasism normaliseras". 

  Rädda Barnen
  Pågående
 • Allmänheten
 • Anhöriga
 • Barn och unga
 • Civilsamhällesorganisationer
 • Orostelefonen om radikalisering - en stödtelefon för anhöriga, viktiga vuxna och unga.

  Rädda Barnens Orostelefon arbetar sedan 2017 med frågor som rör hatbudskap och radikalisering. Vi finns till för dig som är anhörig, tillhör civilsamhället eller själv är involverad i en miljö du vill lämna. Vi tar emot samtal från vuxna, barn och unga.  Ring oss på 020-100 200, anonymt och kostnadsfritt för stöd, råd och vägledning kring en oro för både barn och vuxna. Orostelefonen är öppen måndag–fredag, klockan 9.00–12.00.