Flamman socialt förebyggande centrum

Medskapare

Flamman socialt förebyggande centrum är medskapare på Extremkoll Samverkansplattform.

Denna aktör är en medskapare. Det innebär att aktören sitter med i styrgruppen för Extremkoll samverkansplattform och aktivt bidrar till att skapa material och innehåll till plattformen.

Flamman Socialt förebyggande centrum (Flamman SFC) är en idéburen förening med säte i Malmö. Flamman grundades 1997 och består idag av två ben, våra mötesplatser för unga i Malmö med sedvanliga fritidsaktiviteter och ett center med flera olika verksamheter som alla fokuserar på att skapa bättre förutsättningar för ungas framtid på såväl lokal som regional och nationell nivå.

Demokrati, jämlikhet och mångfald utgör grundstenarna i all vår verksamhet. Vi har över 20 års erfarenhet av att arbeta förebyggande och med avhopp från så väl kriminiella som våldsbejakande miljöer. Vi arbetar även med anhöriga och som stöd för yrkesverksamma som kommer i kontakt med unga.

Vi driver flera olika verksamheter med fokus på att stärka unga och verka demokratifrämjande. Vi bedriver också avhopparprogram för unga på väg in i, eller som redan befinner sig i, extremistiska miljöer.

Kontaktuppgifter:

Besöksadress:

Sofielundsvägen 5, 214 25 Malmö

E-post: hej@flammansfc.se

flammanmalmo.se

 Redaktörer: